Kenguruhoito vähentäisi keskosten kuolleisuutta köyhissä maissa

Uutiset
13.11.2019
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Ennenaikaisena syntyneiden kuolleisuus voitaisiin saada pienemmäksi, jos nykyistä useammat perheet noudattaisivat kenguruhoitoa heti vauvan syntymästä, Intiassa tehty tutkimus osoittaa. Kenguruhoidossa lasta pidetään ihokontaktissa säännöllisesti ja systemaattisesti. Vaikka kenguruhoidon teho on osoitettu monissa tutkimuksissa, sitä käytetään edelleen liian vähän varsinkin köyhissä maissa.

Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 8 400 intialaisen äidin ja vauvan kokeeseen, jossa puolet perheistä satunnaistettiin tuettuun kenguruhoitoryhmään ja loput toimivat verrokkeina. Lapset painoivat 1 500–2250 grammaa.

Kenguruhoidon vaikutus oli huomattava, sillä sitä saaneiden lasten kuolleisuus oli syntymää seuraavan kuukauden aikana kolmanneksen vähäisempää ja puolen vuoden aikana 25 prosenttia vähäisempää kuin verrokkiryhmäläisten, jotka saivat vain tavanomaista hoitoa.

Tulokset vahvistavat näyttöä kenguruhoidon tehokkuudesta ennenaikaisena syntyneiden hoidossa. Kuolleisuuden vähentämisen lisäksi kenguruhoidolla on muita suotuisia vaikutuksia. Se edistää muun muassa imettämistä, äidin maidon eritystä sekä äidin ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2019;394:P1724–1736)

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673619322238