Lihavan äidin rintamaidossa enemmän sokereita – saattaa edistää lapsen lihomista

Uutiset
21.12.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Lihavan äidin rintamaidossa saattaa olla tavallista enemmän tiettyjä sokereita ja muita ainesosia, jotka näyttäisivät liittyvän lapsen painonkehitykseen puolen vuoden iässä. Vaikutus ei ole kovin suuri, mutta saattaa osaltaan selittää, miksi lihavien äitien jälkeläiset ovat muita alttiimpia lihomaan.

Tiedot käyvät ilmi American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa 159 äidin rintamaidon koostumus analysoitiin yksityiskohtaisesti. Analyysit tehtiin lasten ollessa kahden viikon, kahden kuukauden ja kuuden kuukauden ikäisiä.

Lihavien äitien rintamaidoissa oli normaalipainoisiin verrattuna enemmän 10–23 eri aineenvaihduntatuotetta ja erityisesti tiettyjä monosakkaridi-sokereita ja sokerialkoholeja. Tällaisia olivat muun muassa mannoosi- ja riboosi-sokerit sekä arabitoli-sokerialkoholi. Näistä osan, muun muassa mannoosin ja arabitolin suurempi pitoisuus myös liittyi lapsen lihomiseen puolen vuoden iässä, analyysi osoitti.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta rintamaidon koostumuksen lisäksi lukuisat muut seikat vaikuttavat lapsen painonkehitykseen ja niiden erottaminen toisistaan on tutkimuksissa vaikeaa. Tämän takia havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Tulokset eivät myöskään tarkoita sitä, että lihavien äitien ei kannattaisi imettää lapsiaan, sillä rintamaito on silti parasta ja terveellisintä ravintoa lapselle.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Clinical Nutrition 2020;112:1228–1239)

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa216