Yksin asuvat iäkkäät herkempiä kaatumaan

Uutiset
21.12.2020
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Yksin asuvat ja sosiaalisesti eristyneet yli 60-vuotiaat ovat tuoreen tutkimuksen mukaan muita herkempiä kaatumaan ja myös joutuvat kaatumisen vuoksi todennäköisemmin sairaalahoitoon. Havainto on huolestuttava etenkin nyt, kun koronavirusepidemia on kaventanut monien iäkkäiden elinpiiriä ja sosiaalista elämää.

Tulokset perustuvat 13 000 yli 60-vuotiaan terveystietoihin vuosilta 2002–2017, ja niiden perusteella yksin asuvat olivat kaatuneet lähes viidenneksen todennäköisemmin kuin puolison tai ystävän kanssa asuvat. Vähäiset kontaktit muihin ihmisiin liittyivät neljänneksen suurempaan kaatumisriskiin ja yli kolmanneksen suurempaan riskiin joutua sairaalahoitoon kaatumisen takia. Yhteydet havaittiin riippumatta osallistujien taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta ja elintavoista.

Tutkijat pitävät tuloksiaan huolestuttavina etenkin nyt koronavirusepidemian aikana, kun iäkkäiden liikkuminen ja sosiaaliset kanssakäymiset ovat entisestään vähentyneet. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa kaatumisten ja niistä aiheutuvien luunmurtumien yleistymistä.

Tilastojen mukaan yli 65-vuotiaista noin 30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa ja joka seitsemäs kaatuilee useamman kerran vuodessa.

Uutispalvelu Duodecim

(Scientific Reports 2020;DOI:10.1038/s41598-020-77104-z)

https://doi.org/10.1038/s41598-020-77104-z