Mielenterveysongelmien hoitaminen ehkäisee todennäköisesti myös muita sairauksia

Uutiset
15.1.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Mielenterveyshäiriöitä potevat sairastuvat moniin fyysisiin sairauksiin muuta väestöä todennäköisemmin, tuore tutkimus vahvistaa. Havainnot viittaavat myös siihen, että mielenterveysongelmien varhainen hoitaminen voisi ehkäistä sairastumisia ja pidentää potilaiden elinikää.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja se perustuu lähes 2,4 miljoonan uusiseelantilaisen rekisteritietoihin 30 vuoden ajalta. Osallistujat olivat 10–60-vuotiaita seurannan alkaessa.

Mielenterveyshäiriöitä potevat sairastuivat kroonisiin fyysisiin sairauksiin selvästi muita todennäköisemmin, heillä oli useampia diagnooseja ja he myös sairastuivat ja menehtyivät nuorempina kuin samanikäiset verrokit, joilla ei ollut mielenterveysongelmia. He tarvitsivat myös muita useammin sairaalahoitoa ja hoidot olivat pitempiä.

Yhteydet havaittiin mitä tahansa mielenterveyshäiriötä potevilla riippumatta iästä, sukupuolesta ja mahdollisista aiemmista fyysisistä sairauksista.

Havainnot vahvistavat näyttöä mielenterveysongelmien ja fyysisten sairauksien yhteydestä ja viittaavat monien sairauksien olevan mahdollisesti estettävissä, jos mielenterveyshäiriöitä hoidetaan varhain ja nuorella iällä.

Tämän aineiston perusteella ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että yhteyden taustalla on muitakin seikkoja kuin mielenterveysongelmat, ja siksi tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Vaikka mielenterveysongelmat eivät olisi suoraan sairastumisriskien takana, ne ovat varhainen merkki suurentuneesta sairastumisalttiudesta, mikä tulisi huomioida potilaiden hoidossa.

Suomessa mielenterveyspotilaat kuolevat 10–20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Mielenterveyspotilaiden suurempi kuolleisuus johtuu useimmiten samoista sairauksista kuin muillakin eli sydän- ja verisuonitaudeista ja syövistä, mutta myös onnettomuudet ja itsemurhat selittävät osan kuolemista.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2020;4:e2033448)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.33448