Kipsaaminen ja leikkaus yhtä hyviä iäkkäiden rannemurtumien hoidossa

Uutiset
22.1.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Seitsemänkymppisten rannemurtumat hoituvat yhtä hyvin perinteisellä kipsauksella sekä leikkaushoidolla, mutta leikkauksen avulla potilaan toimintakyky palautuu nopeammin, tuore tutkimus osoittaa. Viime vuosikymmeninä rannemurtumien leikkaushoidot ovat yleistyneet huomattavasti Suomessa ja maailmalla.

Leikkaushoidon ja kipsaamisen paremmuutta vertailevassa tutkimuksessa ranteen toimintakyky palautui ja kivut poistuivat yhtä hyvin, kun potilaita seurattiin 12 kuukautta. Myöskään komplikaatioissa ei ollut eroja.

Potilaat olivat tyytyväisempiä leikkaushoitoon, mikä on ymmärrettävää, sillä leikattujen ranteet palautuivat käyttökuntoon nopeammin. Potilaille tehtiin lukkolevyleikkaus.

Samaan viittaavia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen satunnaistettu kliininen koe, jossa hoitomuotojen paremmuutta on selvitetty. Tulosten perusteella iäkkäiden rannemurtumia voidaan hoitaa kummalla tahansa tavalla ja hoitotulokset ovat lopulta samoja. Esimerkiksi työelämässä oleville tai muuten ranteen nopeaa parantumista tarvitseville leikkaus voi olla parempi vaihtoehto. Kipsaaminen on puolestaan edullisempaa, helpommin saatavilla ja soveltuu myös potilaille, joilla leikkaukseen voisi liittyä riskejä.

Tutkimukseen osallistui 166 rannemurtumapotilasta, jotka satunnaistettiin joko leikkaukseen tai kipsaukseen. Potilaat olivat keskimäärin 72-vuotiaita.

Tulokset julkaistiin JAMA Surgery -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Surgery 2021;DOI:10.1001/jamasurg.2020.5672)

https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.5672