Mielialahäiriöt mahdollisesti vakavan koronavirusinfektion riskitekijöitä

Uutiset
22.7.2021
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Mielialahäiriöitä potevat saattavat olla suurentuneessa vaarassa menehtyä koronavirusinfektioon, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2020 helmi- ja toukokuun välillä koronavirusinfektion takia sairaalahoitoon tuotua 3 000 potilasta. Potilaista neljännes poti joko dementiaa ja siihen liittyvää sekavuutta, masennusta, ahdistushäiriötä, kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai päihdehäiriötä.

Verrattuna muihin potilaisiin mielialahäiriöitä tai dementiaa potevat menehtyivät noin puolet todennäköisemmin sairaalahoidon aikana. Riski nähtiin 12 sairaalapäivän jälkeen. Sairaalahoidon jälkeen he myös tarvitsivat muita todennäköisemmin kuntoutusta ja lisähoitoa.

Dementiayhteys on havaittu aiemminkin, mutta masennusta ja muita mielialahäiriöitä koskevia tuloksia on vähemmän.

Tutkimus ei paljasta, mistä suurempi kuolleisuus johtuu, mutta koronavirusinfektiolla on keskushermostovaikutuksia ja infektion sairastaneille myös ilmaantuu usein masennusoireita ja ahdistusta. Tarkan mekanismin selvittäminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Psychiatry 2021;178:541–547)

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20060842