Hoitojen yhdisteleminen tehokkain apu tupakoinnin lopettamiseen

Uutiset
17.2.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla monia apuja, mutta parhaat tulokset saa, jos käyttää useaa keinoa yhtä aikaa.

Tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella nikotiinikorvaushoito, lääkehoito, henkilökohtainen ohjaus ja tukiryhmät kaikki ovat tutkitusti tehokkaita.

Yksittäin käytettynä tehokkain on varenikliini-lääke, mutta bupropioni ja nikotiinikorvaushoidot ovat lähes yhtä hyviä.

Kahden nikotiinikorvaustuotteen yhdistäminen tuottaa paremman tuloksen kuin vain yhden käyttäminen. Esimerkiksi nikotiinilaastareilla vieroitusoireet lievittyvät tasaisesti ja tupakkahimon iskiessä voi lisäksi turvautua nikotiinipurkkaan tai inhalaattoriin.

Myös lääkehoidon yhdistäminen nikotiinikorvaushoitoon voi parantaa monien potilaiden tuloksia. Lääkkeisiin voi kuitenkin liittyä haittavaikutuksia, joten ne eivät välttämättä sovi kaikille.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat lääkäreitä käyttämään useita eri keinoja tupakoivien potilaidensa hoidossa. Keskustelun ja neuvonnan lisäksi potilaalle kannattaa tarjota lääke- ja nikotiinikorvaushoitoja ja tarvittaessa niiden yhdistelmiä. Lisäksi potilaat hyötyvät jatkokäynneistä, yksilöllisestä seurannasta ja tukiryhmistä.

Tutkimuskatsaus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Noin kuusi tupakoitsijaa kymmenestä haluaisi lopettaa, mutta yleensä lopettaminen vaatii ainakin 3–4 yritystä. Nikotiinikorvaushoito lisää lopettamismahdollisuuden 1,5–2-kertaiseksi.

Tupakointi on tärkein estettävissä oleva kuolemien aiheuttaja. Noin joka toinen tupakoitsija menehtyy tupakan aiheuttamiin sairauksiin.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA 2022;327:566–577)

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2788777