Viheralueet ja puistot hyväksi kaupunkilaislapsen keuhkoille

Uutiset
8.8.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Kaupunkilaislasten keuhkot ovat sitä paremmassa kunnossa mitä lähempänä he asuvat puistoa tai muuta viheraluetta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella vaikutus on pieni, mutta väestötasolla se voi näkyä monien terveydessä.

Tutkimukseen värvättiin 3 300 portugalilaislasta Porton kaupungista. Lapsia ja heidän asuinympäristöjään tarkasteltiin syntymästä kymmenvuotiaaksi.

Tulosten perusteella viheralueiden läheisyyteen muuttaminen tai asuinympäristön vihertyminen liittyivät parempiin tuloksiin keuhkojen toimintaa mittaavissa testeissä. Yhteys oli sitä voimakkaampi mitä vehreämpi asuinalue oli, ja se näkyi senkin jälkeen, kun lasten fyysinen aktiivisuus ja asuinalueen ilmansaastetasot huomioitiin analyysissa.

Ero muihin lapsiin ei ollut kovin suuri, vain muutaman prosentin luokkaa, mutta koko väestön mittakaavassa sillä voi olla merkitystä.

Aineistosta ei voi päätellä, mistä yhteys johtuu, mutta puistojen, viheralueiden ja luonnon terveyshyödyt on todettu monissa tutkimuksissa. Metsä ja viheralueet voivat muun muassa vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja laskea sydämen sykettä. Viheralueiden lähellä asuvilla on myös vähemmän sydän- ja verisuonitauteja.

Tutkimus julkaistiin European Respiratory Journal -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(European Respiratory Journal 2022;DOI:10.1183/13993003.03024-2021)

https://erj.ersjournals.com/content/early/2022/07/01/13993003.03024-2021