Statiinilääkitys voi ehkäistä dementiaa aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Uutiset
8.8.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet laitetaan usein statiini-kolesterolilääkitykselle, koska se pienentää uusien oireiden vaaraa, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella statiinit saattavat myös ehkäistä potilaiden dementiaa.

Tulosten perusteella aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden riski sairastua dementiaan neljän vuoden seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi, jos hänellä oli aloitettu statiinilääkitys pian sairastumisen jälkeen. Riski oli vielä pienempi, jos lääkitys jatkui pitkään. Tällöin dementiariski oli puolet pienempi kuin potilailla, joita ei hoidettu statiineilla.

Yhteydet koskivat kaikkia aivoverenkiertohäiriöitä, mutta tutkijat löysivät viitteitä siitä, että osa statiineihin liitetyistä vaikutuksista selittyi muilla seikoilla. Todellisuudessa statiinien dementiavaikutukset saattavat siis olla pienempiä kuin tulokset antavat ymmärtää.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä, ja siihen värvättiin hiljattain aivoverenkiertoon sairastuneita potilaita, joilla ei ollut diagnosoitua dementiaa tutkimuksen alkaessa. Statiinilääkitys aloitettiin 19 000 potilaalla ja heitä verrattiin 15 000 potilaaseen, joita ei lääkitty statiineilla. Potilaita seurattiin keskimäärin 4 vuotta ja pisimmillään 10 vuotta.

Vuosittain noin 25 000 suomalaista sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Näistä 1 800 on aivoverenvuotoja, 18 000 aivoinfarkteja ja 5 000 TIA-kohtauksia eli ohimeneviä aivoverenkiertohäiriöitä. Sairastumisista noin 80 prosenttia voitaisiin estää. Aivoverenkiertohäiriöille altistavat muun muassa kohonnut verenpaine, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja vähäinen liikunta.

Uutispalvelu Duodecim

(European Journal of Epidemiology 2022;37:615–627)

https://doi.org/10.1007/s10654-022-00856-7