Mielenterveyspotilaiden terveysongelmat alkavat usein jo ennen diagnoosia

Uutiset
15.8.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Vakavia mielenterveysongelmia potevat sairastavat sydän- ja verisuonitauteja ja monia muita sairauksia muuta väestöä useammin, mutta monien potilaiden terveysongelmat ovat alkaneet jo ennen mielenterveysongelmien diagnosointia.

Tarkkaa syytä riskeille ei tiedetä, mutta mielenterveysongelmien ja niiden hoidossa käytettävien lääkkeiden on epäilty olevan niiden takana ainakin osittain. Havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että ne eivät selitä kaikkia sairauksia.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa 69 000 vakavaa mielenterveysongelmaa potevaa verrattiin 270 000 samanikäiseen, joilla ei ollut mielenterveysongelmia.

Analyysissa tarkasteltiin 24 eri pitkäaikaissairautta, ja niistä 5 oli yleisempiä skitsofreniaa sairastavilla ja 15 muita psykooseja tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla kuin verrokeilla. Tämä havaittiin diagnoosia edeltävien viiden vuoden aikana. Mielenterveysdiagnoosia seuraavien vuosien aikana terveysongelmat yleistyivät vielä enemmän.

Monet sairaudet olivat skitsofreniaa sairastavilla harvinaisempia kuin verrokeilla ennen skitsofreniadiagnoosia, mutta tutkijat uskovat tämän johtuvan alidiagnosoinnista.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Mielenterveyspotilaat menehtyvät keskimäärin 10–20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Suurempi kuolleisuus johtuu useimmiten samoista sairauksista kuin muillakin eli sydän- ja verisuonitaudeista ja syövistä, mutta myös onnettomuudet ja itsemurhat selittävät osan kuolemista.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Psychiatry 2022;DOI:10.1016/S2215-0366(22)00225-5)

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00225-5