Seisomapöydät vähentävät toimistotyöntekijöiden istumista – saattavat myös lievittää stressiä ja selkäkipuja

Uutiset
23.8.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Toimistotyötä tekevät istuvat suuren osan päivästä, mikä voi suurentaa monien sairauksien riskiä. Tuoreen tutkimuksen perusteella istumista voidaan kuitenkin vähentää etenkin, jos työntekijöille tarjotaan seisomapöytiä.

Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja ne perustuvat 760 toimistotyötä tekevän seurantaan. Vuoden kestäneen seurannan alussa osa työntekijöistä satunnaistettiin istumisen vähentämiseen tähtäävään hankkeeseen, jossa työpaikoilta valittiin vastuuhenkilöitä, jotka kannustivat ja auttoivat muutoksissa. Toisessa ryhmässä työntekijät saivat lisäksi seisomapöydät ja kolmas toimi verrokkeina. Työpaikoilla tehtiin myös seisomista ja jaloittelua edistäviä rakenteellisia muutoksia.

Seurannan päättyessä kumpaankin koeryhmään satunnaistetut olivat vähentäneet istumista enemmän kuin verrokit. Muutos oli kuitenkin suurempi työntekijöillä, jotka saivat tavallisen hankkeen lisäksi seisomapöydät. He vähensivät päivittäistä istumista keskimäärin 64 minuuttia, kun tavallisten pöytien ääressä työskentelevät vähensivät keskimäärin 22 minuuttia.

Lisäksi stressi lieveni ja hyvinvointi sekä vireys paranivat, mutta vaikutus oli suhteellisen vähäinen. Seisomapöydän saaneet kertoivat myös alaselkävaivojen vähentyneen.

Havainnot olisi hyvä varmistaa pitemmissä lisätutkimuksissa, jotta muutosten mahdolliset terveysvaikutukset tulisivat paremmin esiin. Tutkimukseen osallistuneet olivat suhteellisen terveitä ja keskimäärin 45-vuotiaita, joten vaikutukset voivat olla suurempia iäkkäämmillä ja vähemmän terveillä.

Aiemmissa tutkimuksissa fyysinen passiivisuus on liitetty mm. sydäntautiriskiin sekä suurempaan kuolleisuuteen. Istumisen vähentäminen ja pätkiminen on puolestaan liitetty terveysriskien pienentymiseen, mutta istumisen terveyshaitat näkyvät myös henkilöillä, jotka harrastavat liikuntaa.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2227738)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.27738