Tupakka voi muuttaa lapsen aivoja

Uutiset
24.8.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Alle kymmenvuotiaana tupakkakokeilut aloittavat pärjäävät muita huonommin kielellisissä ja muissa ajatustoimintoja mittaavissa testeissä. Heidän aivoissaan näkyy myös rakenteellisia muutoksia, jotka saattavat selittää heikompaa testimenestystä.

Tiedot käyvät ilmi JAMA Network Open -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa 12 000 lasta tarkasteltiin kahden vuoden ajan. Lapset olivat 9–10-vuotiaita ja heille tehtiin kognitiivisia mielentoimintoja mittaavia testejä sekä aivojen magneettikuvauksia. 116 lasta kertoi kokeilleensa tupakkatuotteita tutkimuksen alkaessa. Mukaan laskettiin savukkeet ja muut tupakkatuotteet, sähkötupakka, vesipiippu ja nikotiinikorvaustuotteet.

Tupakkatuotteita vähintään kerran kokeilleet pärjäsivät muita huonommin testeissä, jotka arvioivat esimerkiksi kielellistä osaamista, kuullun ymmärtämistä, sanavarastoa ja tietotasoa.

Magneettikuvausten perusteella heidän aivokuorensa oli pienempi etenkin alueilla, jotka liittyvät kielellisiin kykyihin. Tämä havaittiin tutkimuksen alussa sekä kahden vuoden kuluttua toistetuissa magneettikuvauksissa. Lapsen perhetausta tai perheen sosiaalinen ja taloudellinen tilanne eivät vaikuttaneet tuloksiin.

Tutkijat kaipaavat pitempiä lisätutkimuksia, joissa tupakkaa kokeilleita lapsia seurataan pitkään, jotta muutosten kesto selviää. Tämän aineiston perusteella ei voi sanoa ovatko ne ohimeneviä vai pysyviä.

Aiemmissa tutkimuksissa myös passiivinen altistuminen tupakansavulle on yhdistetty muun muassa lasten tarkkaavaisuus- ja oppimishäiriöihin.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2225991

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.25991