Runsas raskaudenaikainen oksentelu yhteydessä jälkeläisen terveysongelmiin

Uutiset
5.9.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Runsas raskaudenaikainen oksentelu ja pahoinvointi saattavat johtaa äidin aliravitsemukseen raskauden aikana ja mahdollisesti myös vaikuttaa haitallisesti lapsen terveyteen. Tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella riskit eivät ole kovin suuria, mutta ne kannattaa huomioida.

Tutkijat yhdistivät 19 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 1,8 miljoonan jälkeläisen tiedoista, ja niiden perusteella vaikeaoireinen raskauspahoinvointi liittyi etenkin jälkeläisen ahdistusoireyhtymään sekä uniongelmiin. Myös ADHD-tarkkaavaisuushäiriö, kognitiiviset ja motoriset ongelmat sekä mahdollisesti kivessyöpä olivat yleisempiä jälkeläisillä, joiden äidit olivat kärsineet runsaasta raskaudenaikaisesta oksentelusta.

Havaitut riskit ovat pieniä ja koskevat vain runsasta raskaudenaikaista oksentelua, joten äitien ei kannata pelästyä, vaikka heillä olisi välillä raskauspahoinvointia. Runsas raskaudenaikainen oksentelu ja sen aiheuttama äidin aliravitsemus saattavat kuitenkin joissain tapauksissa haitata lapsen kehitystä, tulokset osoittavat.

Noin 90 prosenttia naisista kärsii ainakin lievästä pahoinvoinnista ja oksentelusta raskauden aikana, mutta vain 1–2 prosentin oireet ovat vaikeita. Tällöin oksentelu on hallitsematonta ja voi johtaa merkittävään kuivumiseen, vajaaravitsemukseen sekä elektrolyyttihäiriöihin ja painon vähenemiseen.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Obstetrics & Gynecology 2022;DOI:10.1016/j.ajog.2022.03.052)

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.03.052