Masennus yleistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla – koskee varsinkin nuorena sairastuvia

Uutiset
9.9.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Tyypin 2 diabetesta potevat ovat muuta väestöä suuremmassa vaarassa sairastua masennukseen. Sairastumisriski on myös suurentunut etenkin alle 40-vuotiaana diabetesdiagnoosin saavilla.

Tiedot käyvät ilmi Diabetologia-lehden julkaisemasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 1,4 miljoonaa tyypin 2 diabetesta sairastavaa brittiä ja yhdysvaltalaista vuosina 2006–2017.

Tulosten perusteella vuonna 2006 diabetesdiagnoosin saaneista 22–29 prosenttia poti masennusta, mutta vuonna 2017 masentuneita oli jo 29–43 prosenttia.

Myös uusien tapausten todennäköisyys suureni vuosien varrella ja tämä havaittiin varsinkin alle 40-vuotiaana tyypin 2 diabetekseen sairastuneilla. Kun monet diabeteksen ja masennuksen riskiin vaikuttavat seikat huomioitiin, alle 40-vuotiaiden riski sairastua masennukseen oli noin 20–55 prosenttia suurempi kuin yli 50-vuotiaana diabetesdiagnoosin saaneiden. Tämä havaittiin sekä britti- että yhdysvaltalaisaineistossa, mutta yhdysvaltalaisten riskiluvut olivat pienempiä.

Masennus ja tyypin 2 diabetes on yhdistetty toisiinsa aiemminkin, mutta tarkkaa mekanismia ei tunneta. Alle 40-vuotiaiden potilaiden suurentunutta masennusriskiä saattaa osin selittää masennuksen tehostunut diagnosointi ja mahdollisesti myös parempi kirjaaminen potilastietojärjestelmiin.

Oli mekanismi mikä tahansa, tyypin 2 diabetesta sairastavien masennus olisi hyvä tunnistaa ja hoitaa mahdollisimman varhain. Masennus on yhdistetty muun muassa diabeteskomplikaatioiden vaaraan aiemmissa tutkimuksissa.

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetologia 2022;DOI:10.1007/s00125-022-05764-9)

https://doi.org/10.1007/s00125-022-05764-9