Sairaalahoitoa vaativat infektiot yhteydessä varhaiseen Alzheimerin ja Parkinsonin tautiin

Uutiset
12.10.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Riski sairastua Alzheimerin tai Parkinsonin tautiin saattaa olla suurempi potilailla, jotka ovat poteneet sairaalahoitoa vaativan infektion. Erityisesti tämä koskee alle 60-vuotiaana Alzheimer- tai Parkinson-diagnoosin saavia sekä potilaita, jotka ovat sairastaneet useita infektioita.

Tiedot käyvät ilmi ruotsalaistutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 290 000 Alzheimerin tautiin, 100 000 Parkinsonin tautiin ja 10 000 liikehermoja rappeuttavaan ALS-tautiin vuosina 1970–2016 sairastunutta. Jokaista potilasta kohden valittiin viisi tervettä samanikäistä verrokkia.

Sairaalahoitoa edellyttävän infektion sairastaneiden riski sairastua Alzheimerin tautiin oli 16 prosenttia suurempi ja Parkinsonin tautiin 4 prosenttia suurempi kuin verrokkien, tulokset osoittivat. Riskit olivat suurempia potilailla, jotka olivat sairastaneet useita infektioita alle 40-vuotiaana. Infektiot eivät liittyneet ALS-taudin riskiin.

Koska infektiot saattavat liittyä myös kehittymässä olevaan sairauteen, tutkijat tarkastelivat vain infektioita, jotka oli todettu vähintään viisi vuotta ennen Alzheimer- tai Parkinson-diagnoosia.

Tulokset viittaavat vakavien infektioiden mahdollisesti laukaisevan tai nopeuttavan Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin kehittymistä, mutta havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.

Tutkimus julkaistiin PLOS Medicine -lehdessä.

Alzheimerin tauti on yleisin aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus. Noin 15–20 prosenttia yli 85-vuotiaista sairastaa sitä. Alzheimerin tautia voidaan jonkin verran hidastaa lääkkeillä, mutta siihen ei ole parantavaa hoitoa.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, joka aiheuttaa mm. lepovapinaa, liikkeiden hidastumista ja jäykkyyttä. Tautia ei voida parantaa, mutta lääkkeet ja kuntoutus hillitsevät oireita. Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 suomalaista.

Uutispalvelu Duodecim

(PLOS Medicine 2022;19:e1004092)

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004092