Kortikosteroidit ennen syntymää voivat parantaa pikkukeskosen ennustetta

Uutiset
25.10.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Erittäin ennenaikaisena eli raskausviikoilla 22–24 syntyvien ennuste on parempi, jos he saavat kortikosteroideja jo ennen syntymäänsä. Syntymää edeltävän kortikosteroidilääkityksen on tiedetty auttavan keskosia, mutta näin ennenaikaisena syntyneitä on tutkittu vähemmän.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa seurattiin 430 pikkukeskosta, jotka olivat syntyneet raskausviikoilla 22–24. Heistä 56 prosenttia oli saanut syntymää edeltävän kortikosteroidilääkityksen, 19 prosenttia osittaisen lääkityksen ja loput eivät lainkaan kortikosteroideja. Kortikosteroideja voidaan käyttää, kun ennenaikaisen synnytyksen riski on suuri.

Täyden kortikosteroidilääkityksen raskausviikoilla 21–22 saaneista 54 prosenttia oli elossa sairaalahoidon päättyessä, mikä oli selvästi enemmän kuin muissa ryhmissä. Osittaisen lääkityksen tai ei lainkaan kortikosteroideja saaneista elossa oli tuolloin 38 ja 36 prosenttia. Lisäksi vakavat komplikaatiot ja terveysongelmat olivat harvinaisempia täyden kortikosteroidilääkityksen ennen syntymää saaneilla.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat ennen syntymää annetun kortikosteroidilääkityksen parantavan erittäin ennenaikaisena syntyvien ennustetta.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2233331)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.33331