Äidin masennuslääkitys raskauden aikana ei yhteydessä lapsen kehityshäiriöihin

Uutiset
15.11.2022
Uutispalvelu Duodecim
Uutispalvelu Duodecim

Masennuslääkitystä raskauden aikana tarvitsevat voivat ottaa lääkkeensä ilman huolta, tuore tutkimus osoittaa. Masennuslääkkeiden on pelätty lisäävän lasten hermostollisia kehityshäiriöitä, mutta tästä ei löytynyt viitteitä.

JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistussa rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin yli 3 miljoonaa raskautta, joista 145 000:ssa lapsi oli altistunut äidin masennuslääkitykselle. Lapsia seurattiin pisimmillään 14-vuotiaaksi.

Tulosten perusteella masennuslääkitys raskauden aikana ei suurentanut autismin, tarkkaavaisuushäiriöiden, puheen tai kielellisten kykyjen kehityshäiriöiden, käytöshäiriöiden tai älyllisen kehitysvammaisuuden riskiä.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat siihen, etteivät masennuslääkkeet suurenna lapsen hermostollisten kehityshäiriöiden vaaraa. Vaikka itse lääkkeet eivät riskejä suurenna, masennuslääkkeitä käyttävien jälkeläisillä saattaa silti olla jonkin verran tavallista enemmän kehityshäiriöitä, jotka liittyvät mahdollisesti äidin terveydentilaan ja muihin tekijöihin kuin lääkitykseen. Tämän vuoksi näitä lapsia olisi hyvä seurata tavallista tarkemmin, jotta mahdolliset kehityshäiriöt huomattaisiin mahdollisimman varhain.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Internal Medicine 2022;182:1149–1160)

https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.4268